‘Klaive-bloggen‘

Dödsstraff på export

lördag 22 juni 2019

22 juni 2019

USA-stödda alliansen SDF (Syrian Democratic Force) har överlämnat franska jihadister till Irak. Dessa ställs nu inför irakisk domstol och riskerar dömas till dödsstraff. En stor majoritet av de franska väljarna anser att det är helt i sin ordning. 

Mot detta strider internationella överenskommelser att inte lämna ut brottslingar till länder som torterar eller dömer till dödsstraff. 

Hur ser jag själv på detta? Reptilhjärnan säjer – ja skicka dem till Irak, låt dem få smaka på sin egen medicin, döm dem till döden. Trots att jag är emot dödsstraff är första tanken denna. 

Reptilhjärnan, som är den mest primitiva delen av hjärnan och har till uppgift att reagera snabbt på yttre hot, oavsett om det handlar om ett lejon eller en kollega. När reptilhjärnan har grepp om oss tar vi inte de mest övervägda besluten vi kan. I istället väljer vi den lösning som ger snabbast belöning.

Då träder pannlooben in och ifrågasätter reptilhjärnan. Tänker en tanke till om man så vill. Kan vi exportera dödsstraff? Man tror att det finns ett avtal mellan Irak och Frankrike som handlar om militärt stöd och ren ekonomisk ersättning på åtskilliga miljoner, kanske miljarder. Om det är så kan man tänka sig att rättsstater sätter exporten i system. Stater med rymliga rättsprinciper erbjuder sig, mot en rimlig eller orimlig ersättning lösa problemet med tex IS-jihadister. -Vi tar hand om era jihadister. Ja säjer politikerna i ”rättsstaterna”. Bra lösning, då lägger vi problemet någon annanstans och vi kan fortsätta att vara en ”rättsstat”. 

Men vill vi verkligen ha en grupp ”avfallsstater” som liksom fattiga stater som tar hand om plastavfall från de rika länderna även tar hand om mänskligt avfall. 

Detta utbyte kan leda in oss på en otrevlig väg. Om vi börjar tänka på samma sätt när det gäller den kostsamma humaniteten – tex hur vi ska ta hand om svårt handikappade. Ska vi kunna skicka dem till länder som inte alls ser lika humant som den ”humana” staten ser på dessa människor? 

SLUTSATS: Vi ska noga tänka över konsekvenserna för världen och för vårt samhälle om vi accepterar ”reptilhjärne”-principer i rättslagstiftningen. Hämnden finns ju inbyggt i straffet som en del i folkets rättsmedvetande för att skapa legitimitet åt pannlobens mera resonerande perspektiv och konsekvenser av straffet. 

Befogad eller inte befogad rädsla

tisdag 04 juni 2019

 Islam ska förbjudas enligt danska extremhögerpartiet Stram Kurs. Svenska extremhögern applåderar. Och även i övrigt balanserade människor i min vänkrets anser att islam är det ”största hotet” mot svenska samhället. 

Islam har funnits sedan 600-talet och har, så vitt jag vet, aldrig under dessa 1400 år utgjort något hot mot svenska samhället. 1,3 miljarder människor bekänner sig till islam. 

Liksom i alla andra religioner finns det inom islam en skala av extremister och sekulerade. Precis som i kristendomen, hinduismen och andra religioner. Förövrigt dyrkar också kristna en straffande, ogin, långsint och auktoritär gud som förbjuder andra gudar än han själv. Alltså rena diktaturfasoner. 

Sekulariseringen är så stark idag att den är en effektiv motkraft mot allehanda absurda religionsutövningar. 

Så rädslan för islam är obefogad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befogad är däremot rädslan för vad vi människor gör mot naturen och klimatet. Våra livsbetingelser ligger under kraftigt hot. Utan rent vatten och ren luft finns vi inte. 

Så rädslan för klimatet är befogad.

Men det är aldrig högerns bekymmer och definitivt inte extremhögern. Klimatfrågan är bara en PK grej för att skrämma upp oss människor. Det är bara att tuta på och köra vidare. 

En lösning för de islamrädda. Gör inget åt klimatet. Låt jorden översvämmas och samtidigt torka ut. Det kommer att ge massdöd bland islam-trogna. Ops!! även bland kristna. 

Men det kan det vara värt. 

Fyllekladd

torsdag 23 maj 2019

SD är ett riktigt tomteparti. Det måste vara ett helvete att leda ett sådant gäng. När en av dem fyllekladdar filmar en annan för att ”eventuellt” kunna använda filmen vid något annat tillfälle, en av dem utgjuter sig för en ”syster” som raskt spelar in samtalet och som av en händelse låter den komma till Expressens kännedom när partiet rått hade kickat henne som EU-kandidat, varpå fyllekladdaren polisanmäler inspelaren för förtal bla bla bla. 

Och detta parti talar om ansvarslöshet hos alla andra partier än det egna. Gu bevare oss för SDs ansvarskännande partiarbetare. 

Flexibelt boende

lördag 04 maj 2019

 

 

 

Ena dagen står Elisabeth Svantesson och domderar över missbruk av bidrag och statliga medel. Nästa dag uppdagas det att hon genom att skriva sig i Nora och bo i Stockholm kunnat kvittera ut 50000:- om året för dubbelt boende. 

Hon har följt regelverket säger hennes chef, Uffe Kristiansson. I min humbla värld är det så att hon ska ha ersättning för dubbelt boende. Har hon inte dubbelt boende ska hon inte ha ersättning. I hennes fall verkar hon inte ha haft dubbelt boende i verkligheten, bara på pappret. 

JAG VILL INTE betala hennes sommarstuga i Nora. Det får hon fanimig göra själv. Även om regelverket är lite krångligt, så tar politiker inte hänsyn till det när det gäller oss medborgare. Regler, lag och moral ska följas punkt slut. 

Pärleporten

lördag 23 mars 2019

När hon öppnar Pärleporten tror hon att hon kan domptera SD. Nu är SD tre gånger så stora som KD. Vem har mest nytt av vem? Tja, i portgången behövs KD för att släppa in SD. Men väl inne med en fot innanför tröskeln blir det nog andra visor. Då blir det nog maktspråk. Och det är inte säkert att KD har tillräcklig kraft att bjuda emot. 

Naivt skulle man nog kalla KDs inbjudan. Farligt för både land och demokrati säger nog vi andra. Historien visar att när högern bjuder in ultrahögern, så går det inte så bra.