Arkiv för maj, 2017

Varför luktar SD så gott?

torsdag 18 maj 2017

Är det för att SD luktar fräscht? Eller för att SD luktar nytt som en ny bilklädsel? Eller är det för att SD luktar framtid?

Eller är det doften av det förgångna som attraherar? Eller stanken av brunt? Eller luktar SD som jag själv?

Är det denna odör SDs aggressiva stormtrupper känner igen? Likt dofter som skapar attraktivitet och förälskelse. -SD luktar ju som jag! Sniff, Sniff, Snuff. 

Mörkrädslan

tisdag 16 maj 2017

Oron för brott är som mörkrädsla. Vi har ett i grunden tryggt samhälle. Samtidigt är vi ett oroligt folk. Vi verkar vara övertygade om att allt när som helst går åt helvete. Men det är inte penicillinets tynande kraft vi är rädda för. Det är inte de genomgripande klimatförändringarna. Det är inte bostadsbubblan. Nej det är risken att råka ut för våld. 

Brå säger att våldsbrotten visserligen ökat något, men det är egendomsbrotten som har skjutit i höjden. Men det är den obefintliga ökningen av våldsbrott som vi ska skydda oss emot genom att anställa 10000 nya poliser. Varför då? Är det inte tryggare att lära alla föräldrar att inte skrika efter antibiotika när barnet är lite krassligt och att man måste vabba några dagar. 

Mörkrädslan utnyttjas av alla partier. Den gör människor osäkra och rädda och då vill man ty sig till de som har makt att ändra på något, dvs politikerna. Men man ber dem inte ändra på det som är reellt farligt. Bara det som man begriper sig på.

PK- populistisk korrekt

tisdag 16 maj 2017

 

Man sväljer en kamel utan reflektion, dvs den stora, farliga samhällsförändringen som populistiska partier står för. Men det enkla, lättbegripliga fastnar ofta i silen, dvs i folks uppfattning. 

“Får vi bara bort Obamacare, så blir livet mycket enklare för er” säger Trump. Ta bort något som den elitistiske Obama kommit på, då måste mitt liv bli bättre. Så enkelt är det kanske inte. Det nya sjukvårdslagen verkar ställa 24 miljoner fattiga, dvs många av de som röstade på Trump, utanför trygghetssystemet. Har man tex en medfödd sjukdom så blir försäkringspremien skyhög jämfört med premien för den helt friske. Trumps sjukvårdssystem tillgodoser de friska, men inte de behövande sjuka. 

Får man bara bort invandrarna så blir livet på landsbygen så mycket bättre. Där har vi tex för dåliga vägar. Tar vi bort invandrarkostnaden så blir det pengar över till asfalt. Det låter ju logiskt och enkelt. Men om det nu är en stor del invandrare som jobbar med att lägga asfalt och svenskar inte har lust att lägga asfalt eller vill syssla med något annat jobb. Hur blir det då? Denna enkla problematisering visa hur lätt det är att riva ner populistiska argument.

Populisterna tilldelas sig själv rollen som “folkets röst“ gentemot samhällets makthavare. De hävdar att de vet vad folket vill och känner, och att målet är att tillförsäkra att makten återgår till folket.  [3]

Den amerikanske statsvetaren Hans-Georg Betz är författare till flera böcker om extremhögern och populismen i Europa. Han ger följande sammanfattning: 

1) tron på det sunda förnuftet hos vanliga medborgare

2) tron på att det existerar enkla lösningar på komplicerade problem

3) tron på att makthavarna inte lyssnar på vad vanliga människor har att berätta, trots att de besitter en moralisk överlägsenhet och bär på en nedärvd visdom

4) tron på att det egna partiet för talan för denna oartikulerade opinion som inte själv klarar av att ställa krav  

Potus

tisdag 16 maj 2017

Trumps twitterkonto – ett av dem – heter Potus. Det är presidentens officiella. Det är här de dunkelt tänkta tankarna flyga ut över världen. Skrivna i tillfällig ilska över TV-inslag, eller som test av sällan genomtänkta idéer. Dessa ballonger har en tendens att spricka med en smäll. En käftsmäll åt han som sitter och twittrar i sitt vredesmod. I det är han lik sina väljare (?) att inte låta tankarna vila och mogna, utan ut med dem som en bubblig diarré. 

Vilken miserabel röra det är i Vita Huset idag. Det är som Galne Gunnar flyttat in. Kvalitet har bytts mot lågpris och ständig rea. Och ryssarna skrattar arslet av sig.

Hur ska det gå med USA?