PK- populistisk korrekt

 

Man sväljer en kamel utan reflektion, dvs den stora, farliga samhällsförändringen som populistiska partier står för. Men det enkla, lättbegripliga fastnar ofta i silen, dvs i folks uppfattning. 

“Får vi bara bort Obamacare, så blir livet mycket enklare för er” säger Trump. Ta bort något som den elitistiske Obama kommit på, då måste mitt liv bli bättre. Så enkelt är det kanske inte. Det nya sjukvårdslagen verkar ställa 24 miljoner fattiga, dvs många av de som röstade på Trump, utanför trygghetssystemet. Har man tex en medfödd sjukdom så blir försäkringspremien skyhög jämfört med premien för den helt friske. Trumps sjukvårdssystem tillgodoser de friska, men inte de behövande sjuka. 

Får man bara bort invandrarna så blir livet på landsbygen så mycket bättre. Där har vi tex för dåliga vägar. Tar vi bort invandrarkostnaden så blir det pengar över till asfalt. Det låter ju logiskt och enkelt. Men om det nu är en stor del invandrare som jobbar med att lägga asfalt och svenskar inte har lust att lägga asfalt eller vill syssla med något annat jobb. Hur blir det då? Denna enkla problematisering visa hur lätt det är att riva ner populistiska argument.

Populisterna tilldelas sig själv rollen som “folkets röst“ gentemot samhällets makthavare. De hävdar att de vet vad folket vill och känner, och att målet är att tillförsäkra att makten återgår till folket.  [3]

Den amerikanske statsvetaren Hans-Georg Betz är författare till flera böcker om extremhögern och populismen i Europa. Han ger följande sammanfattning: 

1) tron på det sunda förnuftet hos vanliga medborgare

2) tron på att det existerar enkla lösningar på komplicerade problem

3) tron på att makthavarna inte lyssnar på vad vanliga människor har att berätta, trots att de besitter en moralisk överlägsenhet och bär på en nedärvd visdom

4) tron på att det egna partiet för talan för denna oartikulerade opinion som inte själv klarar av att ställa krav  

Kommentarer inaktiverade.